Contattaci

Siamo a vostra disposizione 24 su 24 ore.

 

Modulo di Contatto:

Mandando una richiesta tramite questo modulo conferma di conoscere la Privacy policy di Insidias d.o.o. e che la accetta. Altrettanto, presta il Suo consenso (autorizzazione) per la raccolta e trattamento dei dati personali indicati nel modulo, e che ci sono indispensabili per poter elaborare la Sua richiesta.

 

INSIDIAS d.o.o. | OIB:63266779068 | Account No.: 2390001-1100408848 | IBAN: HR03 2390 0011 1004 0884 8 | Swift: HPBZHR2X

TIME TRAVELLER

TIME TRAVELLER projekt se bavi povezivanjem hrvatskih turističkih kompanija (fleet operators), turističkih agencija i raznih dobavljača roba i usluga u turističkoj industriji. Tvrtka je razvila platformu koja povezuje sve subjekte u turizmu sa krajnjim korisnikom, te putem distribuiranih kanala prodaje dizajnira poslovne procese na individualnoj razini. Umrežavanjem turističkih subjekata omogućuje se snažniji nastup na inozemnim tržištima osiguravajući klijentima cjelokupnu uslugu kroz jedinstvenu platformu. Takva platforma i pregled dostupnosti svih resursa omogućila je turistima iz cijelog svijeta da Hrvatsku promatraju kao kulturnu i povijesnu jezgru tijekom cijele godine.

Opširnije >>